Medinska hurma

MEDINSKA HURMA

MEDINSKA HURMA JE SA PODRUČJA
SAUDIJSKE ARABIJE. VRSTA HURME
JE BERNI. VAKUMIRANA JE I U
TRANSPARENTNOJ AMBALAŽI.

Medinska hurma pakovanja:
Pakovanje 500 gr
Pakovanje 1000 gr