Hurma Persia

HURMA PERSIA

NAJPOZNATIJA HURMA IZ PORODICE
TEMRA JE PERSIA. SELEKTOVANA JE OD
VRSTE HURMI MAZAFATI SA PODRUČJA BAM U IRANU.

Persia hurma pakovanja:
Pakovanje 500 gr